Framvagnsinställning

Det kan vara dags att kontrollera ens hjulinställning på bilen om den plötsligt börjar dra åt ett eller annat håll när man inte håller i ratten. I dessa fall tar man hjälp av en expert som kontrollerar och justerar hjulen. I den här texten ska vi tala mer om när man bör kontrollera hjulinställningen, varför det är så viktigt, hur felaktig hjulinställning kan uppstå och vad benämningen framvagnsinställning egentligen betyder.

Hur går en hjulinställning till?

Med hjälp av professionell utrustning kan experterna kontrollera bilens hjul och deras vinklar. Dessa ska nämligen stämma överens med de uppgifter som fordonstillverkaren har gett ut. Vinklarna på bilens däck har olika namn, såsom Caster, Toe och Camber. Dessa benämningar beskriver hur bilen uppför sig när man för rakt och när man svänger. De beskriver dock även hur bilen reagerar när man kör över gropar samt när man bromsar.

Vad är framvagnsinställning?

Det finns några bilar där justering bara kan göras på framvagnen. För det här skälet har det kommit att kallas framvagnsinställning. Det behövs vanligtvis byte av en bussning i bakvagnen om bakhjulen inte står rätt på den här typen av bil. Dock är det mer vanligt att man kan sätta vinklarna i rätt och ursprungligt skick genom de möjligheter till justering som man kan finna i hjulupphängningen. Den här kan man hitta både bak och fram. Det finns möjlighet att justera framvagnsinställningen själv. Om man dock känner sig osäker ska man inte tveka att besöka en bilverkstad och tala med personalen där. De kallas inte experter för ingenting, och har stor kunskap i hur man justerar framvagnsinställningen på bästa sätt.

När ska man kontrollera hjulinställningen?

  1. Om däcken slits på ett udda sätt. Exempel på detta är om endast kanterna eller endast mitten av däcken slits. Allmän ojämnhet i slitaget.
  2. Om man har gjort felet att köra upp på en trottoarkant.
  3. Om man har råkat köra ner i en grop i vägen.
  4. Om styrningen känns obehaglig och onormal.
  5. Om bilen drar åt ett eller annat håll när man släpper ratten.
  6. Om styrkomponenter eller stötdämpare byts ut.
  7. Om ratten inte håller sig rak när man kör rakt framåt.
  8. Om man nyligen har införskaffat nya däck och har som mål att göra livslängden så lång som möjligt.
  9. Om ratten efter en sväng inte går tillbaka till utgångsläget.

Varför behövs hjulinställning?

Inställningen på hjulen har en stor betydelse när man talar om hur mycket däcken slits. Den typiska inställningen som man finner på nästan alla fordon är till för att slitaget ska minimeras så mycket som möjligt, samtidigt som det ska bli så bekvämt som det går. Utan de korrekta inställningarna blir livslängden mycket kortare och däcken slits ibland på ett ojämnt sätt. Styrresponsen är även försämrad, vilket kan bli en trafikfara. Till sist är bränsleförbrukningen även högre än om man hade haft de rätta inställningarna.

Sedan får man inte glömma att det även är lag på att byta till vinterdäck och sommardäck. Lagen säger att fordonen måste ha vinterdäck mellan den första december och 31 mars, om det råder vinterväglag. Dubbdäck kan även användas för att få ett bättre grepp om vägen. Där säger lagen att dessa får användas mellan första oktober till 15 april, vare sig det råder vinterväglag eller inte.

Man ska dock inte blanda ihop hjulinställning och balansering. Dessa är två väldigt olika ting. Med hjulinställningen menar man att vinklarna på hjulen ställs in så att de står vinkelrätt mot marken. De ska även vara placerade parallellt mot varandra. Balansering däremot betyder att hjulen klarar av att gå runt utan vibrationer när vissa hastigheter har nåtts.

Framvagnsinställning Video

Här kan man se hur en person utför Framvagnsinställning/hjulinställning på sin bil, dock är videon på engelska.