Vad är en auktoriserad bilverkstad?

Om man någon gång har ställt frågan ”vilken bilverkstad bör jag välja?” har man säkerligen stött på ett visst svar. ”Välj en auktoriserad bilverkstad!” sägs det många gånger om. Kanske man då börjar grubbla över varför en auktoriserad bilverkstad skulle vara en god idé. Man kanske rentutav inte vet vad en auktoriserad bilverkstad är. Då finns det nu ingen anledning att undra längre. I den här texten ska vi nämligen tala mer om vad en auktoriserad bilverkstad är för något samt fördelarna med att välja just det här alternativet.

Vad innebär egentligen en auktoriserad bilverkstad?

För att kunna bli en auktoriserad verkstad måste man uppfylla vissa krav, och nedan ska vi gå igenom dessa. I den här typen av verkstad är man noga med att endast originalreservdelar tillämpas. De produkter och delar som monteras väljs noggrant ut av experter. På så sätt kan man försäkra sig om att man får delar av högsta kvalitet. Självklart är det här positivt för att bibehålla ett högt andrahandsvärde på bilen. Delarna har perfekt passform och behöver därför ingen ändring. På en auktoriserad verkstad finner man även ett flertal olika speciella och professionella redskap. Man behöver därför inte oroa sig för att servicen ska bli en negativ upplevelse.

Ytterligare en positiv aspekt är att personalen alltid kan hjälpa en på bästa sätt. De har nämligen utbildat sig för att ha kunskap inom ett specifikt bilmärke och vet därför mer än den genomsnittliga mekanikern när det kommer till service och reparation för just den typen av bil som kunden har. Det här är dock självklart inte en försäkring på att det inte finns ett par icke-auktoriserade mekaniker som har lika mycket kunskap, om inte mer än den auktoriserade. Men faktum är att kunskapsnivån av de auktoriserade mekanikerna i genomsnitt är högre. Om man väljer en auktoriserad mekaniker kan man alltså vara helt säker på att man inte pratar med en amatör.

Professionell utrustning på auktoriserad bilverkstad

Såsom tidigare nämnt måste utrustningen vara i toppskick. Om en bilverkstad exempelvis är auktoriserad för Audi krävs det att man följer de riktlinjer och krav som Audi-fabrikerna ställer. Om en bilverkstad struntar i dessa krav har de inte längre rätten att kalla sig för auktoriserad. För att uppfylla kraven ska verkstaden ha den utrustning som exempelvis Audi har tillåtit. Samtidigt ska de även ha alla speciella verktyg som är viktiga för att genomföra de bästa reparationerna som möjligt på bilen.

När man inte använder sig av anpassade verktyg finns det en risk att fördärva bilens delar. Det kommer då inte som en överraskning om bilens livslängd förkortas rejält. I längden kan detta fördärvet även leda till någonting mycket farligare. En förlust av säkerhet. En tandläkare skulle ju exempelvis antagligen kunna använda sig av en stor tång för att avlägsna tänder, men istället använder hen sig av verktyg som är specialanpassade för detta utförande. Allt för att det ska bli så säkert som möjligt.

Hur garanteras professionell hjälp?

För att ge så bra service som möjligt kontrolleras mekanikerna ofta. Man kan inte endast bli auktoriserad och sedan sluta upp med att bry sig. Det finns ett antal krav som måste uppfyllas och hållas. Om dessa inte upprätthålls mister man tillåtelsen att använda sig av benämningen auktoriserad. Självklart både bör och är den här sortens kontroller ofta förekommande. Om en bilverkstad då börjar bete sig vårdslöst mister de hastigt tillåtelsen att vara auktoriserade. Det är just på grund av detta som man kan vara säker på att en auktoriserad bilverkstad förser en med god hjälp av professionell personal.

Fördelar och nackdelar med en auktoriserad bilverkstad

Nu har vi gått igenom ett stort antal positiva aspekter gällande auktoriserade bilverkstäder. För att ge en överblick och se om en auktoriserad bilverkstad faktiskt är bättre än en fristående bilverkstad ska vi nu snabbt se på de positiva kontra de negativa aspekterna.

De positiva aspekterna är:

  1. Auktoriserade bilverkstäder är utrustade med specialverktyg som är anpassade för ändamålet.
  2. De använder sig alltid av originaldelar.
  3. Personalen är utbildad för att ha stor kunskap inom just kundens biltyp.
  4. Verkstäderna kontrolleras ofta för att se till så att de håller hög kvalitet.

De negativa aspekterna däremot är:

  1. Det är vanligtvis dyrare än fristående bilverkstäder.
  2. I vissa fall är väntetiden relativt lång.

Som man ser finns det både fördelar och nackdelar med auktoriserade bilverkstäder. I slutändan väger dock fördelarna mer, men det är upp till varje individ att själv bestämma hur de vill reparera sin bil.